د بلخ پوهنتون محصیلینو ته د دندې د غوښتنلیک روزنه

21.06.1397
پرون، له افغانستان سره د آلمان د همکاریو په افغانستان کې د کانونو د اکاډیمیکې پوهنی پروګرام (AMEA د محصیلینو لپاره چې مؤخه یې په ځانګړې توګه د بلخ پوهنتون د مځکې پېژندنې پوهنځۍ زده کونکی وو د د دندې د غوښتنلیک روزنه برابره کړه. په نوموړی سیمینار کې له ۱۰۰ کسه ډېرو محصیلینو برخه اخیستې وه. د دغه فعالیت مؤخه د ځمکې پژندنې او کانونو په ډګر کې فارغو شویو محصیلینو ته د کاری فرصتونو ښه کول وو.

په مزار شریف کې نوموړې روزنې په ملی او نړیوالو مؤسسو کې د کانونو او مځکې پژندې په سکتورونو کې د دندې د غوښتنلیکونو د تحصیلی سوانحو د خلاصې په کره کتنه سترګې ګنډلې وی د Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH د بشری منابعو ماهېرینو نوموړې روزنه ترسره کړه.

 “لکه څنګه چې زه به ډیر ژر پوهنتون څخه فارغ شم، پوهیږم چې څنګه زما لپاره د CV چمتو کول خورا ارزښتمن دي. دا یوه خورا ګټوره روزنه وه،”, یوه ګډونوال وویل: ˮ دمځکې پېژندنې د محصیلینو او بیا په ځانګړې توګه د هغه کسانولپاره چې نوی فاریغیګی دا خوار مهمه ده چې څنګه له میتونو ره سره سمه یوه CV برابره کړی. دغه فعالیت به له محصیلینو سره مرسته وکړی ترڅو د کان کیندنې په صنعت کې دندې میندنې ښې کړی. موږ د AMEA پروژې له سخت کار پانګونې څخه خوشاله یو، کوم چې له محصیلینو او ښونکو سره مرسته کوی‟ د بلخ پوهنتون د د کانونو او چاپېریال انجینرۍ مرستیال ښاغلی خپلواک زیاته کړه.

ˮد مځکې پېژندنې او کانونو په برخه کې د د کارمندانو د سیالۍ بازار اوچت دی. ځکه خوبه، محصیلین له دغه فعالیت څخه ګټه واخلی.  غالبآ یو غوښتنلیک د د ندې غوښتنوکی او دندې ورکونکې ترمنځ د اړیکی لمړنی قدم معرفی کوی. له همدې امله، دا خورا مهمه ده چې یو ځانګړی ا مناسب غوښتنلیک ولیکل شی.‟

دا لمړی ځل دي چې AMEA پروژه دا ډول روزنه وړاندې کوی او دا ډول کړنې د کار د بازار په تقاضا باندې ټینګار کوی.

په افغانستان کې د کانونو په اړه د اکاډیمکې پوهنې پروګرام (AMEA) پروګرام د ‍‍‍۱۳۹۲ کال راهیسې د آلمان د فدرالی هېواد بهرنیو چارو ددفتر(AA)  په استازیتوب د  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  لوری پلئ کېږی. د AMEA مؤخه په افغانستان کې د کانونو به اړه اکاډمیکې پوهنې ته وده ورکول دی ترڅو په افغانستان کې د کان کیندنی سکتور ته د نږدې بشپړې کارونې اسانتیا برابره کړی. دا پروګرام د پوهنتون د روزنې په عصري کولو کې مرسته کوي، د صنعت او کار مارکيټ اړتیاو ته یې وده ورکوي او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارتMoHE، د کانونو او پطرولیم وزارت MoMP سره په نږدې همکارۍ کې د تعلیمي شبکې رامینځته کول او آلمان د اکادمیک تبادلې خدمتونوDAAD سره د اکاډمیکو نظریاتو د شریکولو جوګه دی.ځکه خو AMEA د ۲۰۰ افغان محصلینو او استادانو لپاره د ایران، آلمان او چین په هېوادونو کې د اکادمیکو کورسونو، انستیتوتونو او انټرنشیپ پروګرامونه تنظیم کړي چې دوی ته تخنیکي پوهې او نوي تدریس میتودونو ته لاسرسئ چمتو کوي. له ۱۳۹۲ کال را هیسې دغه پروګرام له ۶۰۰ کسه ډېرو د پوهنتون ښونکو ته د کانونو په اړه د عملی زده کړو پرمختللې روزنې او شبکیزې غونډې برابرې کړی دی.