حقوقی معلومات

د مسئولیت رفع کول

په دې سایټ کې کارتوګرافیک مواد په هیڅ ډول د بین الدول د حقوق پر بنسټ د پولو او سیمو د رسمیت پیژندلو په مانا نه دي. د المان د اقتصادي همکاریو او پراختیا فدرال وزارت په دې سایټ کې د ورکړل شویو معلوماتو په وړاندې هیڅ ډول مسئولیت په غاړه نه اخلي. مونږ د دې تضمین نشو کولای چې هغه سند چې د دې سایټ څخه په لاس راتلای شي د رسمي متن سره به مطابقت ولري. یوازي حقوقي ابزارونه چې د المان په رسمي جریده (Amtsblatt) کې خپاره شوي دي الزامي بڼه لري.

دا ویبسایټ په زیاتې پاملرنې سره چمتو شوې ده. سره له دې، د ورکړل شویو معلوماتو د صحت او سموالي په باب هیڅ ډول تضمین نشي ورکول کیدای. د هغه ضرر یا زیان لپاره چې په مستقیمه یا غیرمستقیمه توګه د دې سایټ د کارولو څخه رامنځته کیږي هیڅ مسئولیت نه اخیستل کیږي که چیرې سبب یې عمدي یا شدید غفلت نه وي.

 

بهرني تړاوونه

د هامبورګ سیمه ایزې محکمې (Landgericht Hamburg) پریکړه کړې ده چې د نورو ویبسایټونو سره د یوه تړاو جوړول کولای شي تړاو جوړونکۍ د تړلي سایټ د محتویاتو په وړاندې مسئول کړي. د نوموړې محکمې د پریکړې سره سم له دغه مسئولیت څخه یوازې هله ډډه کیدای شي چې سړئ ځان د دا راز محتویاتو څخه په څرګند ډول لیرې وساتي.

که چیرې په دې ویبسایټ کې بهرني تړاونه کارول شوي وي، یعنې دهغو ویبپاڼو سره تړاونه چې په لاندې ویبسایټونو کې موقعیت ونلري: http://www.gc-afg.de http://www.germancooperation-afghanistan.de  یا http://ez-afghanistan.de/ ، مونږ د بهرنیو سرچینو د محتویاتو یا د ارقامو او معلوماتو د تګلارې په وړاندې په څرګنده توګه په دې توګه خپل مسئولیت رفع کوو. که چیرې تاسې په دې باور یاست چې تړلي بهرني ویبپاڼې نافذه قوانین نقض کوي يا په بل ډول د نامناسبو موادو لرونکي وي، مهرباني وکړئ مونږ ته خبر راکړی.

 

د ارقامو او معلوماتو خویندي ساتل

د ارقامو او معلوماتو د خویندي ساتلو په باب د نورو معلوماتو لپاره دې پاڼې ته مراجعه وکړئ:Privacy