محرمیت

 

د معلوماتو ساتنه

هروار چې یو کارونکۍ زمونږ انترنتي پاڼې ته لاسرۍ پیدا کوي، او هروار چې یو فایل ډاونلود کیږي، دغه معلومات په یوه فایل کې ساتل کیږي.

په دغه ساتل شوي معلوماتو کې لاندې جزئیات شامل دي: د فایل نوم، د ډاونلود نیټه او مهال، د لیږدول شویو معلوماتو کچه، پرته له دې چې ډاونلود بریالۍ وو که نه، د هغه کمپیوټر آی پي پته چې د پاڼې څخه یې معلومات غوښتي دي. دغه ساتل شوي معلومات  یوازې د احصایې په موخه ارزول کیږي او وروسته بیا له منځه وړل کیږي. دا معلومات زمونږ سره کمک کوی چې خپلې انترنتي پاڼې ته سمون ورکړو او په دې کار کې د کاروونکو په باب هیڅ کومه لټه نه ترسره کیږي. هیڅ ډول معلومات ثالث سړي ته نه لیږدول کیږي.

ټول شخصي معلومات چې تاسې یې زمونږ د خدمتونو د ګټې اخیستنې په ترڅ کې ورکوی په بشپړه توګه اختیاری بڼه لري. ستاسو شخصی جزئیات دالمان د معلوماتو او شمیرو د قوانینو سره سم ساتل کیږي او پروسس کیږي.

د نوم د زېرمې نه منل: نه منل بشپړ شول، دغه برېښنا پاڼې ته به ستاو د ننوتلو معلومات زېرمه نشی. مهرباني وکړي په یاد ولرئ که چېرې خپل کوکیز