برښنا د افغانستان په شمال کې – د اقتصادی ودې او د بې وزلۍ کچه را ښکته کول

د دې لپاره چې د انرژۍ یوه ډاډمنه سرچینه منځته راشي او په دې توګه اقتصادي وده په دوامدار ډول تامین شي د المان فدرال حکومت د افغانستان د شمال په کلیوالي سیمو کې د برښنا د لیږدولو او ویشلو د شبکو د ودانولو څخه ملاتړ کوي.

وضعیت

په افغانستان کې یوازې ۳۰٪ افغانان خلک شبکه لرونکي برښنا یا د د اوبو او لمریزو غیرمتمرکزو کارخانو برښنا ته لاسرسۍ لري. په نړۍ کې دغه یو له ډیرو ټیټو ارقامو څخه شمیرل کیږي. په تیره بیا د افغانستان په شمال کې ډیر ښارګوټی او کلي د برښنا د ملي شبکې سره نښنول شوی نه دي. له همدې کبله ډیر خلک عامه خدمتونو د لاسرسۍ څخه محروم پاتې کیږي لکه روغتیا، ښوونه او روزنه، عامه امن او نور چې د برښنا ډاډمنې انرژۍ ته اړه لري.

اقتصادي وضعه هم یوازې په مشروطه توګه امکان لري. د برښنا د لیږدونې په بیخبنا کې د ډیرو ستونځو له امله حتي کوچنئ اخلال د افغانستان په شمال کې په اړونده سیمو کې د برښنا د پاملرنې وړ نشتوالي سبب ګرځي او خلک دی ته اړ کیږی چې د ډیزلي جنراتورونو څخه ګټه واخلي. دغه کار نه یوزاې د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي، بلکه د شرکتونو او کورنیو د زیاتو لګښتونو سبب هم ګرځی. 

 

موخه

د دې پروګرام موخه داده چې د افغانستان خلک او شرکتونه او ادارې تر ممکن حده پورې له هغې انرژۍ نه کار واخلي چې د ژوند چاپیریال ته زیان و نه رسوی او د اقلیم سره سمون ولري او په دې توګه په اوږدمهال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لامل شي، د بې وزلۍ سره مبارزه وشي او سربیره پردې د افغانستان خلکو ته د ښوونې او روزنې لاسرۍ آسانه شي.

 

اقدامونه او پایلې

د دې لپاره چې د افغانستان په شمال کې د برښنا د لیږدونې یوه بیخبنا منځته راشي او په هغه سیمو کې پانګونې وشي چې تر ټولو زیاته اغیزه ولري، د المان حکومت افغانستان ته د ځای د ټاکلو او د پروژې په پلان جوړنې او پلۍ کولو کې سلامشوره ورکوي.

د افغانستان په شمال کې د برښنا د انرژۍ برابرول یو لړ کارونو ته اړتیا لري: د لوړ ولتاژ د برښنا د لیږدولو نوي لینونه تر څو چې ملي شبکې پراخې شي او د بهر نه د برښنا د تورید امکان برابر شي، سربیره پردې د نویو سبستیشنونو جوړول یا پراخول او همدارنګه د اړتیا په صورت کې د نږدې سیمو د اوسیدونکو دپاره د برښنا د ځائیزې ویشنې د شبکو جوړول. 

نور ودانیز اقدامونه لکه د ادارې او کنترول د تکنولوژۍ احداثول مرسته کوي چې د برښنا شبکې یوځای شي، د برښنا ضایعات لږ شي او د برښنا یو لوړ ثبات منځته راشي. د ټولو دغو اقدامونو په مرسته د خصوصی اشخاصو او شرکتونو او دولتي ادارو دپاره برښنا ته د نښنولو امکان هم برابریږي. سربیره پردې، په دې توګه پانګونې سیمو ته د برښنا د لیږد ظرفیت هم لوړیږي. د برښنا د لیږد او و یشنې د عصري شبکو ودانول د ډیزلي جنراتورونو کارول چې د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي او همداراز د راز راز ګازونو کچه هم کموي.

په یو نظر کي

شمالی افغا نستان
پروګرام:
Regional Electricity Transmission in the North
دستور ورکوونکي اداره:
د المان د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزارت (BMZ)
شریک:
د افغانستان د انرژی او اوبو وزارت، د افغانستان د برښنا شرکت
پلی کونکي اداره:
د KfW پراختیایی بانک
ولایتونه:
شمالي ولایات
د پروګرام موخه:
Strengthen electricity transmission infrastructure in Northern Afghanistan through targeted investment;
ټوله موده:
2017 – 2021