د ښې حکومتوالۍ په باب دخبرو اترو پلاتفرم: د افغانستان د حکومتوالۍ غونډه

د دې لپاره چې د ښې حکومتوالۍ په ډګر کې معلومات په ډیره ښه توګه تبادله شي او په دې توګه د دولتي جوړښتونو د کیفیت لرونکي پراختیا ملاتړ وشي، د المان فدرال حکومت د خپلو افغاني شریکانو سره یوځای د خبرو اترو پلاتفرم او همداراز د افغانستان د حکومتوالۍ غونډه منځته راوړه.

وضعیت

د افغانستان د طالبانو د رژیم د نسکوریدو نه ۱۵ کال وروسته بیا هم د ښې حکومتوالۍ حداقل سټنډرډونو ته رسیدل ډیر لیري ښکاري. د هیواد تر ټولو مهمې ننګونې دادې: نااغیزمنه اداري نهادونه، د قانون ناقصه حاکمیت، اداري فساد، د بشر د حقونو نقض کول، په سیاسي پریکړو کې د مدنې ټولنې د برخې اخیستنې امکانات او عامه خدمتونو ته لاسرسۍ. د بدلون د لسیزې (۲۰۱۵ – ۲۰۲۴) په بهیر کې نړیوالې ټولنې پریکړه وکړه چې د افغانستان د حکومت څخه د دولتي جوړښتونو او دولتي کارکوونکو د مسلکې روزنې په ډګرونو کې ملاتړ وکړي.

افغاني او الماني شریکان د دې موخې د پاره د افغانستان د ښې حکومتوالۍ د غونډې نوښت چې د دوو کلونو د پاره په پام کې نیول شوی دی منځته راووړ ترڅو په افغانی چوکاټ کې د ښې حکومتدارۍ د موضوعګانو او ننګونو په باب  ډیالوګ ترویج کړي. دغه نوښت تر ټولو د مخه د پوهې او څیړنې کارپوهان او همداراز د حکومت استازي سره راټولوي.

موخه

د هغو خبرو اترو له لارې چې د اصلاح غوښتونکو لوبغاړو او د حکومت د استازو تر منځ د افغانستان د ښې حکومتوالۍ په غونډه کې صورت مومي، ټول لوبغاړې د ښې حکومتوالۍ په اړه د ټولو مسائلو څخه یوه ډیره ښه پیژندنه په لاس راوړي.

ګام اخیستنه او پایلې

د نوموړي نوښت په لومړي کال کې الماني او افغاني شریکانو د سیاسي ډیالوګ د پاره شپږ مهمې موضوعګانې وړاندې کړې:

 • د جندر د برابرۍ په پام کې نیولو سره د ولسوالیو، ولایاتو او مرکزي حکومت په کچو د بودجې مدیریت،
 • په ولایاتو او ولسوالیو کې حکومتوالي،
 • د کان ایستنې د سکتور راتلونکی رول
 • د ښې حکومتوالۍ دپاره د افغاني مدنې ټولنې معنا
 • په ولایاتو کې د بودجې پلانجوړونه او مدیریت، او همداراز
 • په افغانستان کې د عامه خدمتونو اصلاح کول

د کارپوهانو شپږو ټیمو د بیلابیلو اړخونو په باب د ډیالوګ غوندې پیل کړې. په پای کې د خبرو اترو پایلې په موضوعي سندونو کې راټولې شوې او د ۲۰۱۶ د جون او سپتمبر په میاشتو کې اعلان شوې چې په هغو کې د څیړنې اوسنۍ وضعیت انعکاس وموند و د راتلونکو اقدامونو د پاره څرګند وړاندیزونه په لاس راغلل. نوموړي سندونه د سیاست او څیړنې تر منځ د نظرونو فعاله تبادلې ته بډاینه ورکوي.

د افغانستان د ښې حکومتوالۍ غونډه د نوموړو مسئلو د محتویاتو څخه د یو لړ ناستو له لارې ملاتړ کوي: د ډیالوګ غونډې، ورکشاپونه او ویناوې په کابل، مزارشریف او همداراز په برلین کې پخوا جوړې شوي دي. له دې لارې د الماني او افغانی لوبغاړو سره پایلې او د راتلونکو اقدامونو وړاندیزونه تر بحث لاندې نیول کیږي او له سره ورته ګوته نیول کیږي. د لنډو دوسیو په کارولو سره مهې پایلې د مجموعې په توګه اړونده سیاسي پریکړه کوونکو ته وړاندې کیږې.

دوهم کال په لاندې شپږ موضوعګانو بحث وشو

 • په افغانستان کې د کانو د ایستې د سیستم ارزونه،
 • د محل او ولسوالۍ په کچه ارزونه د حکومتوالۍ  د پاره د یوې ستراتیژۍ تدوینول،
 • د کډوالۍ اداره په اداری ترتیباتو کې د پالسۍ کاری چوکاټ او تمه
 • ښاری حکومتولي: د نوي ښاري حکومتدارۍ پروګرام او د هغې تطبیق ارزونه
 • په افغانستان کې د زراعتي تولیداتو په اړه د اوبو سکتور اصلاحات او اغیزېد افغانستان د حکومتي ادارو د کار د څرنګوالي او دندو ارزونه

د نوموړو موضوعګانو په باب د کارپوهانو د ټیمونو پایلې به د ۲۰۱۷ کال په نیمایي کې خپرې شي.

په یو نظر کي

د کابل په مرکز کې فعالیتونه
پروګرام:
په افغانستان کې ښه حکومتوالي (Govern4Afghanistan)
دستور ورکوونکي اداره:
د المان د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزارت (BMZ)
شریک:
د افغانستان د مالیې، عدلیې، کانونو او پترولیم، د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارتونه، د محلي ارګانونو خپلواک ریاست
پلی کونکي اداره:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH، د KfW پراختیایي بانک د المان-افغان د کنسورتیوم په ملاتړ GOPA-AREU-JS Consultancy Services
ولایتونه:
کابل
د پروګرام موخه:
په ملي او ولایتي کچه د بیلابیلو سیاسي او اقتصادي ګټو د استازو د ظرفیتونو پیاوړي کول (بشپړ شوی)
ټوله موده:
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶