د کیفیت او روڼتوب لپاره د شمیرو او معلوماتو راټولول

د المان حکومت د افغانستان دولتي ادارو سره مرسته کوي چې د خپلو پراختیایي پروژو کار ته په ډیره ښه توګه سازمان ورکړی او ارزونه یې وکړي، د کیفی شمیرو او معلوماتو راټولول ترسره کړي او د دې کار لپاره د اړونده میکانیزمونو د کارولو لارې چارې زده کړي.

وضعیت

په افغانستان کې د المان د پراختیایي پالیسۍ مرستې په دواړو هیوادونو کې د خلکو خبرې اترې او پوښتنې ځانته رابللي دي چې په افغانستان کې دغه ملکي ژمنه څه ډول بریالۍ کیږي. دا پوښتنه کیږي چې آیا ټاکل شوې موخې په لاس راځي او که نه، او دا چې د په لاس راغلیو پایلو او د کارول شویو سرچینو تر منځ اړیکي څنګه دي. د افغانستان سیاسیون او خلک اغلباً د افغان-المان د بیارغونې د کار د پایلو او لاسته راوړنو څخه په بسیا توګه خبرتیا نلري. د شمیرو او معلوماتو د راټولولو او ارزونې لپاره اړین تخنیکی او میتودولوژیکه پوهه او په ستراتیژیکه توګه د پایلو خپرول اغلباً شتون نلري.

هدف

د څارنې او ارزونې د پوهې په منځته راوړلو سره موخه داده چې تامین شي چې د ملکي بیارغونې په باب هراړخیزه معلومات او شمیرې په کیفي او کمي ډول راټولیدلای او ارزول کیدلای شي. هر ډول پایلې چې د دې کار څخه په لاس راځي باید د پروګرامونو د چلندونو او د پلۍ کولو د ستراتیژیو د سمون دپاره وکارول شي. همدارنګه دا هم باید تامین شي چې  د وروستيو پراختیاوو خبرونه په روڼ او شفافه توګه خلکو ته ورسول شي.

اقدامونه او پایلې

د افغانستان د اقتصاد وزارت کارکوونکي د تحلیل او ارزونې او د اړونده ساوتري په ډګر کې اوسمهال روزنه مومي تر څو وکولای شي په راتلونکي کې په یوازې توګه او د نړیوالو کارپوهانو له مرستې پرته معلومات او شمیرې تحلیل او وارزوي. دا کار د پایلو پر بنا څارنې په هکله هم صدق کوي چې د نړیوال بانک د اوسنیو فارمتونو سره سمون لري. د کارپوهانو د روزنې له برکته، اوس د نوموړی وزارت کارکوونکي کولای شي د دې ډول څارنې سیستمونه پخپله طرحه او پلۍ کړي. د یوه بنسټیز اصل په توګه، هغه اقدامونه چې د افغانستان د اقتصاد په وزارت کې کیږي د مشارکت په فضا کې د همکارۍ پر بنسټ ولاړدي. د دې موخې دپاره، د لارښودنې کمیټې منظمې غونډې جوړیږي چې په هغو کې ګډې پریکړې کیږي. دا کار د شریکانو څښتنتوب زیاتوي او د ګډو کړنو د پایلو د خویندیتوب لیوالتیا ته اوږدمهاله وده ورکوي.

 

د پروژو په هکله ځانګړي معلومات او پایلې د یو آنلاین کورني ډیټابیس په کارولو سره چې د افغانستان لپاره د المان د پراختیایي اقدامونو د پلنیوونکي په نامه یادیږي (او لنډ نوم یې ډیوټړاکر دئ) د افغان-المان د همکارۍ د پایلو د ثبت په موخه راټولول کیږي. په دغه ډیتابیس کمې د اقدامونو پایلې ساتل کیږي. که څه هم دا ډیټابیس د اړونده اقدامونو د عمومي پراختیایي پایلو په هکله مستقیمې پایلنیوې په لاس نه راکوي، خو د راتلونکو پایلو د کچې د معلومولو او د انفرادي پروژو د ارزولو او په ټولیزه توګه د افغانستان د موقف لپاره مهم ملاتړ برابروي. په دې ډیتابیس کې د بیخبنایي او روزنیزو کړنو په اړه د ۵۰ نه زیاتو کتګوریو شمیرې او معلومات راټولیږي. دا ډیټابیس همدارنګه د افغانستان خلکو او د المان حکومت ته د هراړخیزه، شفاف او د شمیرو پر بنا ریپوټ ورکول آسانه کوي.

 

د دې لپاره چې مینه وال د افغان-المان د همکارۍ په باب معلوماتو ته لاسرسۍ پیدا کړي، زیات شمیر پروژې چې د المان د بهرنیو چارو د وزارت او د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزارت له خوا ورځنې ملاتړ کیږي په دغه انټرنټي ویبسایت کې http://www.germancooperation-afghanistan.de/ ځای لري.

په یو نظر کي

په ټولو ولایتو نو کې فعالیتونه
پروګرام:
نظارت، ارزونه او کمونیکشن (MEK)
دستور ورکوونکي اداره:
د المان د اقتصادي همکاریو او پراختیا فدرال وزارت (BMZ) او د بهرنیو چارو فدرال وزارت (AA)
شریک:
د افغانستان د اقتصاد او مالیې وزارتونه
پلی کونکي اداره:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایتونه:
ټول هیواد
د پروګرام موخه:
د ملي پراختیا د پروژو د پرمختګ په باب د شمیرو پر بنا د رپوټ ورکونې د تامینولو په موخه د افغانستان د اقتصاد وزارت د څارنې او ارزونې د ظرفیت د کچې لوړول؛ د شمیرو پر بنا د کمونیکشن له لارې د افغان-المان د همکارۍ د بریالیتوبونو په باب په هیواد او په المان کې د خلکو او پریکړې کوونکو چارواکو خبرول.
ټوله موده:
د ۲۰۱۳ کال د مې د میاشتې څخه د ۲۰۲۰ کال د ډسمبر تر میاشتې پورې