په افغانستان کې د پراختیا دپاره سپورت

په ښوونځۍ کې سپورت د یوه مضمون په توګه – له دې حقیقت څخه ګڼ شمیر زده کوونکي په افغانستان کې تر اوسه خبرتیا نلري. خو سپورت د ځوانانو د بدني، حرکتي او روانې پراختیا دپاره زیات ارزښت لري. د همدې امله، د المان فدرال حکومت د هیواد په ښوونځیو کې د یوه تدریسي مضمون په توګه د سپورت د شاملولو څخه ملاتړ کوي.

وضعیت

د طالبانو د حکومت په مهال د افغانستان خلکو اجازده نه درلوده چې په عامه او څرګنده توګه سپورتي او کلتوري کارونه ترسره کړي. نن ورځ سپورت په افغانستان کې د نامتو تفریحي سرګرمیو څخه شمیرل کیږي. سپورت هم د انسان د بدن او هم روان دپاره ګټور دی او د خلکو ترکي فعالیتونه او ټولنیزې اړیکې غښتلې کوي. خو سپورت په ښوونځیو کې، که چیرې شتون ولري، تر ټولو زیات تیوریکي درسونه دي او ډیر لږ عملي برخه لري. زده کوونکي د عملي روزنیزو د مفکورو، د مهال ویش د جدولونو، د تکړه او مسلکي ښوونکو او همداراز د سپورتي تجهیزاتو او حرکتي سپورتي بیخبنا د نشتوالي سره مخامخ دي. ښوونځۍ کولای شي د ځوانانو، په تیره بیا نجونو او ځوانو ښځو دپاره چې په عامه ځایونو کې سپورتي فعالیتونه نشي ترسره کولای، د سپورتي حرکتونو دپاره یو محفوظ ځای غوره کړي.

موخه

د دې پروګرام موخه داده چې د نجونو دپاره د کیفیت لرونکي سپورتي لوست امکان برابر کړي. په دې اړه د ښوونکو د روزنې په مرکزونو کې د سپورت د لوست دپاره تعلیمی نصاب د زده کړو په پروګرامونو کې شاملیږي.

اقدامونه او پایلې

د نوموړي پروګرام له برکته د افغانستان په ښوونځیو کې د سپورت پیداګوژیک مضمون ترویج شو: د پوهنې وزارت د بدنې روزنې د ریاست لسو تنو ښوونکو د دوو ورکشاپونو په ترڅ کې زده کړل چې سپورت د شخصیت د ودې د وسیلې په توګه ومني او سپورتي فعالیتونو ته د ښوونځیو د ځائیزو شرایطو او سرچینو سره سم سمون ورکړي. د توپ سپورتونو لکه باسکتبال او والیبال ته عمده پاملرنه وشوه.

نوموړي سپورتي ښوونکو خپله پوهه او تجربه خپلو نورو همکارانو ته لیږدوي. د اتو سپورتي پروګرامونو په ترڅ کې تر اوسه پورې په ټولیزه توګه د ۳۸ ښوونځیو ۷۸ ښوونکي په کابل او مزارشریف کې وروزل شول. په کولن کې د المان د سپورت پوهنتون د علمي پلوه د نوموړي فعالیتونو سره ملتیا وکړه. نورو ولایتونو ته د دا راز سپورتي روزنیزو اقدامونو د پراختیا پلان اوس مهال د جوړیدو په حال کی دی. په مزارشریف او کابل کې ۲۰ تجربوي ښوونځۍ چې د هغوی ښوونکي د سپورت په مضمون کې روزنه موندلې ده د راز راز حرکتي لوبو او د توپ د سپورتونو دپاره په سپورتي تجهیزاتو سمبال شول. شاوخوا ۵۷۰۰۰ زده کوونکي د پراخه شوي سپورتي پروګرام څخه همدا اوس ګټه پورته کوي.

د المان-افغان د پراختیایي همکارۍ په ملاتړ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ښوونکو د روزنې زیات شمیر مرکزونه جوړ شوي دي چې هلته د هیواد راتلونکي ښوونکي خپلې زده کړې کوي. د دې د پاره چې د سپورت مضمون د لومړنیو ښوونځیو د ښوونکو په زده کړو نوی شامل شي، د ۲۰۱۶ کال د مې په میاشت کې د کوچنیانو د اړتیاوو پربنا یو تعلیمي نصاب د لومړنیو ښوونځیو دپاره تدوین شو چې د هغه سره سم د ټولې نړۍ سپورتي او حرکتي لوبې کارول کیږي او د افغانستان د ځائیزو امکاناتو او د ښوونځیو د سرچینو سره سمون ورکول کیږي. په دې توګه په راتلونکي ګام کې د حرکتی او سپورتي پیداګوژۍ پر بنا اړونده تدریسي توکي د یوې درسي پروګرام دپاره تدوین کیږي.

په یو نظر کي

په بلخ او کابل ولایتونو کې فعالیتونه
پروګرام:
په افغانستان کې د پراختیا د پاره سپورت
دستور ورکوونکي اداره:
د المان د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزارت (BMZ)
شریک:
د افغانستان د پوهنې وزارت د سپورت او بدنې روزنې ریاست، په ولایتونو کې د پوهنې ریاستونه، په افغانستان کې د لومړنیو او ثانوي زده کړو د ملاتړ دپاره د GIZ پروګرام، په کولن کې د المان د سپورت پوهنتون
پلی کونکي اداره:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایتونه:
کابل, بلخ
د پروګرام موخه:
په ښوونځیو کې د سپورتي پیداګوژیکو پروګرامونو پراختیا، د ښوونکو په زده کړو کې د سپورت د مضمون دپاره د تعلیمي نصاب تدوینول
ټوله موده:
کب ۱۳۹۴ – لیندۍ ۱۳۹۷