یو غښتلۍ بنسټ – د آلمان-افغانستان ۱۰۰ کاله ملګرتیا

په ۲۰۱۵ کال کې افغانستان او آلمان د خپل 100 کلونو دوستانه اړیکو لمانځنه وکړه. په دې موده کې د دواړو ملتونو تر منځ د باور کلک تړاو وده کړې ده چې په تیره بیا د ۲۰۰۲ کال راهیسې د افغانستان د پراختیا د نږدې همکاریو له لارې شدت موندلی دی. نن آلمان د افغانستان د ملکي بیارغوړنې د مرستندویو هیوادونو په ډله کې دوهم تر ټولو لوی هیواد دی.

په ګډه سره دواړه هیوادونه په زیاتو لاسته راوړنو بریالي شوي دي. د المان په همکاری سره، هم افغان شریکان او هم افغان وګړي د خپل هیواد دپاره د یوې لاښې راتلونکي د تامینولو په موخه کار او زیار وباسي. په راتلونکي کې د دې مشارکت ساتل او وده ورکول، د دواړو هیوادونو لپاره یو مهم لومړیتوب دی.